Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rejestr zmian


2017-05-18 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr 142/XXV/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we wsi Staroźreby gm. Staroźreby
dział: Uchwały RG: 2014-2018
osoba modyfikująca: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
czas akcji: 2017-05-18 / 21:58:20
przejdź do wpisu >>

2017-05-18 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr 142/XXV/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we wsi Staroźreby gm. Staroźreby
dział: Uchwały RG: 2014-2018
osoba wprowadzająca: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
czas akcji: 2017-05-18 / 21:57:29
przejdź do wpisu >>

2017-05-18 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr 141/XXV/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
dział: Uchwały RG: 2014-2018
osoba modyfikująca: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
czas akcji: 2017-05-18 / 21:48:26
przejdź do wpisu >>

2017-05-18 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr 141/XXV/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
dział: Uchwały RG: 2014-2018
osoba wprowadzająca: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
czas akcji: 2017-05-18 / 21:47:55
przejdź do wpisu >>

2017-05-18 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr 136/XXIV/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
dział: Uchwały RG: 2014-2018
osoba modyfikująca: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
czas akcji: 2017-05-18 / 21:44:30
przejdź do wpisu >>

2017-05-18 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr 137/XXIV/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2017 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staroźreby na 2017 rok”
dział: Uchwały RG: 2014-2018
osoba modyfikująca: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
czas akcji: 2017-05-18 / 21:43:52
przejdź do wpisu >>

2017-05-18 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr 138/XXIV/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2017 zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 127/XXI/2016
dział: Uchwały RG: 2014-2018
osoba modyfikująca: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
czas akcji: 2017-05-18 / 21:43:02
przejdź do wpisu >>

2017-05-18 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr 139/XXIV/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2017 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Staroźreby środków na fundusz sołecki
dział: Uchwały RG: 2014-2018
osoba modyfikująca: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
czas akcji: 2017-05-18 / 21:42:29
przejdź do wpisu >>

2017-05-18 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr 140/XXV/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „ Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Staroźreby”
dział: Uchwały RG: 2014-2018
osoba wprowadzająca: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
czas akcji: 2017-05-18 / 21:41:08
przejdź do wpisu >>

2017-05-12 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Górze
dział: Zamówienia do 30.000 euro
osoba wprowadzająca: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
czas akcji: 2017-05-12 / 11:46:13
przejdź do wpisu >>

następna >>
 
. .
BIP - liczba wejść: 153908