Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rejestr zmian


2017-03-16 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacje o sesjach lub posiedzeniach [2017]
dział: Rada Gminy
osoba modyfikująca: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
czas akcji: 2017-03-16 / 15:43:21
przejdź do wpisu >>

2017-03-16 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Przebudowa ulicy Partyzantów, Wiosennej i Tęczowej w miejscowości Staroźreby
dział: Przetargi aktualne
osoba modyfikująca: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
czas akcji: 2017-03-16 / 15:35:45
przejdź do wpisu >>

2017-03-16 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Przebudowa ulicy Partyzantów, Wiosennej i Tęczowej w miejscowości Staroźreby
dział: Przetargi aktualne
osoba wprowadzająca: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
czas akcji: 2017-03-16 / 13:37:39
przejdź do wpisu >>

2017-03-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Wykonanie i dostawa tablic informacyjnych na potrzeby projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego
dział: Zamówienia do 30.000 euro
osoba wprowadzająca: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
czas akcji: 2017-03-08 / 09:09:30
przejdź do wpisu >>

2017-03-04 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr 133/XXIII/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 10 lutego 2017 w sprawie podziału dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
dział: Uchwały RG: 2014-2018
osoba wprowadzająca: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
czas akcji: 2017-03-04 / 13:09:47
przejdź do wpisu >>

2017-02-27 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr 132/XXIII/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 10 lutego 2017 w sprawie projektu dostosowania sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
dział: Uchwały RG: 2014-2018
osoba wprowadzająca: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
czas akcji: 2017-02-27 / 09:14:39
przejdź do wpisu >>

2017-02-27 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr 131/XXIII/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 10 lutego 2017 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady oraz Rady Gminy Staroźreby na 2017 rok
dział: Uchwały RG: 2014-2018
osoba wprowadzająca: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
czas akcji: 2017-02-27 / 09:09:32
przejdź do wpisu >>

2017-02-20 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwrtym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w Gminie Staroźreby
dział: Obwieszczenie
osoba wprowadzająca: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
czas akcji: 2017-02-20 / 12:06:11
przejdź do wpisu >>

2017-02-18 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr 130/XXII/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 62/XII/2015
dział: Uchwały RG: 2014-2018
osoba wprowadzająca: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
czas akcji: 2017-02-18 / 09:32:46
przejdź do wpisu >>

2017-02-16 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w Gminie Staroźreby
dział: Obwieszczenie
osoba wprowadzająca: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
czas akcji: 2017-02-16 / 11:17:40
przejdź do wpisu >>

następna >>
 
. .
BIP - liczba wejść: 146698