Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
Uchwały RG: 2014-2018:

Uchwała Nr 156/XXVI/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę - Miasto Płock prowadzenia publicznego transportu zbiorowego ...22 Sierpnia 2017

Uchwała Nr 155/XXVI/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych ...22 Sierpnia 2017

Uchwała Nr 154/XXVI/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Staroźreby w ośmioletnie szkoły podstawowe22 Sierpnia 2017

Uchwała Nr 153/XXVI/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia mienia włączanych gimnazjów22 Sierpnia 2017

Uchwała Nr 152/XXVI/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Staroźreby21 Lipca 2017

Uchwała Nr 151/XXVI/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Staroźreby na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-202421 Lipca 2017

Uchwała Nr 150/XXVI/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Staroźreby21 Lipca 2017

Uchwała Nr 149/XXVI/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu21 Lipca 2017

Uchwała Nr 148/XXVI/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 127/XXI/201621 Lipca 2017

Uchwała Nr 147/XXVI/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby21 Lipca 2017

następna strona »
 
. .
BIP - liczba wejść: 170330