Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
Obwieszczenie:

Budowa studni głębinowej w m. Nowa Wieś gm. Staroźreby10 Kwietnia 2017

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwrtym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w Gminie Staroźreby20 Lutego 2017

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w Gminie Staroźreby16 Lutego 2017

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEO2 Lutego 2017

obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa - dot. Inwestycji budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Gustorzyn 3 Listopada 2016

„Budowa nawierzchni drogi gminnej Bromierz – Bromierzyk, na terenie Gminy Staroźreby20 Grudnia 2016

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - skrzyżowanie drogi krajowej nr 10 z drogami gminnymi nr 291411W i 291413W w m. Dłużniewo Małe27 Września 2016

Budowa drogi gminnej w miejscowości Krzywanice na terenie Gminy Staroźreby.2 Lutego 2017

Zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej12 Lipca 2016

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych na terenie Gminy Staroźreby w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej1 Kwietnia 2016

następna strona »
 
. .
BIP - liczba wejść: 150130