Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
Obwieszczenie:

zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Słomkowo o mocy do 2 MW 18 Lipca 2017

Informacja dotycząca przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Staroźreby dla działki nr ewid. 139 w m. Dąbrusk 7 Lipca 2017

„Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6912W Góra – Dobrsk – Gralewo” -- decyzja środowiskowa30 Czerwca 2017

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Staroźreby na lata 2017-2020 26 Kwietnia 2017

Budowa studni głębinowej w m. Nowa Wieś gm. Staroźreby10 Kwietnia 2017

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwrtym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w Gminie Staroźreby20 Lutego 2017

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w Gminie Staroźreby16 Lutego 2017

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEO2 Lutego 2017

obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa - dot. Inwestycji budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Gustorzyn 3 Listopada 2016

„Budowa nawierzchni drogi gminnej Bromierz – Bromierzyk, na terenie Gminy Staroźreby20 Grudnia 2016

następna strona »
 
. .
BIP - liczba wejść: 164001