Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
Zarządzenia Wójta Gminy:

Zarządzenie 35/2016 - Zatwierdzenie konkursów na stanowisko dyrektora szkół prowadzonych przez Gminę Staroźreby19 Sierpnia 2016

Zarządzenie 31/2016 Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkół prowadzonych przez Gminę Staroźreby18 Lipca 2016

ZARZĄDZENIE Nr 21/2013 WÓJTA GMINY W STAROŹREBACH z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Staroźreby za I półrocze 2013 r.1 Listopada 2013

Zarządzenie 09/2012 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy , sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 rok8 Maja 2012

Zarządzenie Nr 31 /2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie: opracowania i wdrożenia w Urzedzie Gminy w Staroźrebach Systemu Zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001, powołania pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania jakością27 Września 2010

Zarządzenie nr 30/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 27 lipca 2010 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Nr 143/XXXI/2009 na 2010 r.27 Września 2010

Zarządzenie Nr 29/2010 Wójta Gminy Staroźreby Z dnia 23.07.2010 r. w sprawie powołaniua komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla Gminy Staroźreby o.n.:23 Lipca 2010

Zarządzenie nr 28/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie: powolania Gminnej Komisji Oceniacjącej ds. oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społec19 Lipca 2010

Zarządzenie nr 27/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 19 lipca 2010 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert skladanych przez uslugodawców w ramach Programu Integracji Społecznej.19 Lipca 2010

Zarządzenie nr 26/2010 Wójta gminy Staroźreby z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej1 Lipca 2010

następna strona »
 
. .
BIP - liczba wejść: 153908