Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
Zarządzenia Wójta Gminy:

Zarządzenie 6/2017 z dnia 1.03.2017r w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w 2017 r. w zamian za świeto przypadające w wolną sobotę12 Czerwca 2017

Zarządzenie 5/2017 z dnia 1.03.2017r w sprawie zasad refundacji poniesionych kosztów na zakup okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok przez pracowników Urzędu Gminy w Staroźrebach, zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory..12 Czerwca 2017

Zarządzenie 4/2017 z dnia 28.02.2017 r zmieniające Uchwałę Budżetową Nr 127/XXI/2016 na 2017 r12 Czerwca 2017

Zrządzenie 3/2017 z dnia 20.02.2017r w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w Gminie Staroźreby12 Czerwca 2017

Zarządzenie 2/2017 z dnia 16.02.2017r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w Gminie Staroźreby12 Czerwca 2017

Zarządzenie 1/2017 z dnia 2.01.2017r w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy12 Czerwca 2017

Zarządzenie 35/2016 - Zatwierdzenie konkursów na stanowisko dyrektora szkół prowadzonych przez Gminę Staroźreby19 Sierpnia 2016

Zarządzenie 31/2016 Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkół prowadzonych przez Gminę Staroźreby18 Lipca 2016

ZARZĄDZENIE Nr 21/2013 WÓJTA GMINY W STAROŹREBACH z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Staroźreby za I półrocze 2013 r.1 Listopada 2013

Zarządzenie 09/2012 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy , sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 rok8 Maja 2012

następna strona »
 
. .
BIP - liczba wejść: 164001